کارشناس فنی وآپشن تمامی خودروهاVIP صفر تا صد

مجموعه کارشناسی خودرو صمد عبادی یکی از اصلی ترین خدمات خودرو کارشناسی فنی و موتوری خودروهای کارکرده است.

در کارشناسی فنی چه مواردی بررسی میشود

بازدید موتور

بازدید گیربکس

بازدید ادوات خودرو

بازدید اپشن ها

بازدید تاریخ لاستیک

بازدید جلوبندی وزیر بندی

بازدید سرسیلندر همراه با دوربین اندسکپی

بازدید روغن ریزی

بازدید روغن سوزی

بازدید واشرها

باژدید قدرت باطری

بازدید محل احتراق خودرو همراه دوربین

تست دیاگ

آیاخودروصفرکیلومتر نیاز کارشناسی فنی دارد

 

امروز افراد سودجویی هستند که در مسافت پیومده شده خودرو دستکاری میکنند

به طور مثال شما خودرویی صفر کیلومتر خریداری کرده اید و فروشنده و نمایندگی قول تحویل یک هفته این خودرو میدهد

خودرو صفرکیلومتر برای کاسبان سود نه چندانی ندارد پس وظیفه افراد سود جو چیست

خودرو کارکرده حداکثر ۱۰هزار کیلومتر از افرادی خریداری کرده و با شستشو و تعویض تایر ها و چندین ایتم دیگر خودرو کارکرده را بعنوان خودرو صفر کیلومتر تحویل شما میدهد

راه تشخیص کیلومتر واقعی خودروصفر با کارکرده

مجموعه کارشناسی خودرو عبادی با بروزرسانی در علم و تجهیزات خود و با داشتن کارشناسان فنی و دیرینه و با تجربه این حیطه کاری در اولین فرصت ب درخواست مشتریان گرانقدر کیلومتر اصلی خودرو را تخمین میزنند و اعلام میکنند. طبق بررسی های انجام شده در مجموعه کارشناسی ما در هر ۱۰۰خودرو صفر کیلومتر که ب درخواست مشتری کارشناسی فنی بازدید میشوند. میانگین ۱۶عدد از خودروها ضعف منتاژ و یا کیلومتر دستکاری شده است ضعف منتاژ یعنی کار نکردن اپشن ها.ایراد در کمپرس کولر.ایراد در توربین های گیربکس ایراد در توربو خودرو و هزاران فاکتور دیگر که در کارشناسی فنی خودرو در مجموعه کارشناسی فنی عبادی بازدید میشود

گفتگوها

دیدگاهتان را بنویسید