در مجموعه کارشناسی صمدعبادی علاوه بازدیدرنگ شدگی قطعات خودرو

دقت کامل ب تعویضی قطعه و یا استوک بودن قطعه میپردازند.

امروزه خودرو از یک وسیله مصرفی ب یک وسیله سرمایه ای استفاده میشد

مجموعه کارشناسی رنگ وفنی خودرو صمد عبادی تمامی این موارد هم

بصورت شفاها و هم بصوت کتبا با اراعه کارتکس معتبر ب همراه هولگرام

امنیتی طلایی و مهر دادگستری ب تمامی مشتریان گرانقدر در انتها

کارشناسی تقدیم میشود.

در اول اصالت  اتاق و موتور ماشین را از لحاظ شماره سریال و اتاق خودرو بررسی می کنیم تا مبادا در آینده گرفتار مشکلات متعددی همچو تعویض پلاک نشدن خودرو و نصف اتاق بودن خودرو نشوید. کادر متخصص و مجرب مرکز تشخیص خودروصمد عبادی با مجهزترین دستگاه های دیاگ زنی، لانچ و لیزر بدنه معتبرترین و دقیق ترین خدمات تشخیصی را به مشتریان خود با جزعییات کامل و عمیانه ارائه می کنند. سلامت فنی بدنه و قطعات موتور و گیربکس و جلو بندی و قطعات مصرفی دوره ای را با بهترین کیفیت بررسی می کنیم.

با تایید کارشناسان ما از اصالت و سلامت و کیفیت ماشین مورد نظر اطمینان پیدا می کنید و خریدی منطقی و عاقلانه و با جزعیات و اقتصادی خواهید داشت. کارشناسان ما با دقت و حوصله بالا تمامی بررسی ها را انجام داده و با اطمینان کامل از عملکرد عالی ماشین مورد بررسی سخن خواهند گفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید