کارشناسی خودرو درغرب تهران

مجموعه کارشناسی فنی وتشخیص رنگ خودرو صمدعبادی جزو بهترین کارشناسان در غرب تهران میباشد. که با خدمات و تجهیزات بروز

پیشترفت چشمگیری در کارشناسی خودرو کرده است

دقت بالا

تنها مرکز کارشناسی خودرو که درصورت تشخیص نادرست دررنگ شدگی بدنه خودرو خسارت۱۰۰درصدی پراخت میکند مجموعه کارشناسی عبادی است

زبده ترین کارشناسان رنگ وفنی خودرو که تماماا گلچین در مجموعه عبادی جای دارند

بهترین تشخیص رنگ درغرب تهران

تجهیزات همچو جک هیدرولیک جهت بازدید زیر بندی خودرو و روغن ریزی

وتست سه گانه و تست دیاگ مجموعه عبادی را جزو مجهز ترین مراکز کارشناسی رنگ وفنی خودرو در غرب تهران قراز داده است

جزوبنیانگذارتشخیص رنگ درتهران

مجموعه کارشناسی عبادی اولین مرکز کارشناسی رنگ خودرو را درسال۱۳۹۱در محله عبدول اباد افتتاح کرد که مورد استقبال افراد سود جو و دلالان سود جو قرار نگرفت در این کنار روزانه بارها و بارها مردم را از خسارت های میلیون مجموعه عبادی در اوایل سال ۹۱جلوگیری میکردن

که کماکان صداقت و پشتکار مجموعه عبادی زبانزد شهروندان تهرانی شد و اینگونه شد که مجموعه عبادی در حال حاضر جزو مجهز ترین و با اعتبار ترین مجموعه کارشناسی خودرو در تهران قرار دارد

تشخیص رنگ عبادی درغرب تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید