اولین تشخیص رنگ در ایران تاسیس ۱۳۹۱

بنیانگذار اولین تشخیص رنگ خودرو تاسیس ۱۳۹۱

مرکز کارشناسی خودرو عبادی بنیانگذار و اولین کارشناسی رنگ خودرو در ایران میباشد. که درسال۱۳۹۰در تهران تاسیس گردید. که دقت و پشتکار این مجموعه زبانزد مردم است. صداقت در مجموعه کارشناسی عبادی رکن اول است. مجموعه عبادی یکی از مجهز ترین مراکز معتبر در ایران میباشد. که مجهز به جک و قیچی میباشد جهت بازدید زیربندی کامل خودرو
در مرکز کارشناسی عبادی تست فنی ب صورت تخصصی انجام میگردد. این مجموعه با برترین مهندسین فنی مکانیک تهران آماده خدمت رسانی ب مشتریان گرامی هستند

اولین تشخیص رنگ درایران تاسیس1391